ไลน ใช กับ โทรศัพท 2 เครื อง

วิธีย้าย LINE เปลี่ยนเครื่อง ลบติดตั้งใหม่ ทำอย่างไร สติกเกอร์, ธีม .... วิธีเปิด LINE 2 บัญชีในมือถือเครื่องเดียว สำหรับ Android - iT24Hrs .... เล่น Line 2 ID ในมือถือเครื่องเดียวได้ง่ายๆ ด้วย Line Lite – DroidSans. แก้ปัญหา Line ใช้ไม่ได้ Line เด้งออกในมือรุ่นเก่า. ใช้ LINE และ Facebook 2 บัญชีใน (มือถือ) เครื่องเดียว. แก้ปัญหา Line ใช้ไม่ได้ Line เด้งออกในมือรุ่นเก่า