Đấu Trường Phong Cách

Đấu trường phong cách” - sân chơi đặc biệt dành cho NTK và người đẹp .... Minh Tú chiến thắng Phạm Hương Mâu Thuỷ tại Đấu trường phong cách. Chung Thanh Phong "nhá hàng" BST mới cho “Đấu trường phong cách”. Bảo Thanh đọ sắc cùng dàn chân dài tại thảm đỏ "Đấu trường phong cách". Đấu trường phong cách” - sân chơi đặc biệt dành cho NTK và người đẹp .... Minh Tú chiến thắng Phạm Hương Mâu Thuỷ tại Đấu trường phong cách